Om fonden

logga-triangelfonden.jpg

 

Stiftelsen Triangelfonden 

Skall förvalta de medel som skänktes till fonden när föreningen  KFUK/KFUM Kiruna avvecklades samt de gåvor  som skänks till fonden.

Stiftelsen är en ideell stiftelse som står under länsstyrelsens tillsyn 

Ändamålet är  att  "stödja sådan undervisning och utbildning bland enskilda och föreningar som gagnar barn och ungdom huvudsakligen i Kiruna kommun. Stiftelsen har till uppgift att stödja sådan verksamhet som gagnar vård och uppfostran av barn och ungdom i Kiruna kommun".

Stiftelsen skall verka religiöst och politiskt obundet och vara inriktad på att främja den enskildes utveckling i "triangelns" tecken, dvs till kropp, själ och ande oavsett kön eller andra individuella skillnader. Strävan skall vara att genom intellektuelt utbyte, kamratskap, fysisk fostran och andlig gemenskap utveckla ungdom till att ta ansvar för sig själva, för sina medmänniskor och samhället samt för sin miljö.

Stiftelsen delar normalt ut stipendier en gång per år i november.

Ansökningar bör vara inlämnade till fonden i september men kan lämnas in löpande under året. 

Till ansökningsformulär