Ansökan Stipendium

Ansökan om stipendium från Triangelfonden

Skriv kortfattat om varför du vill ha eller föreslår en kandidat och skicka på nedanstående kontaktadress
Det kan vara en eldsjäl eller en ledare , eller en förening, eller en verksamhet som stödjer barn och ungdom i Kiruna. 
Normalt delar vi inte ut stipendier till "egna studier"
Ansökningar kan även skickas med brev eller e-post  till:

Runa Tiala

070-551 82 54

Matojärvigatan 22
981 35 Kiruna

runa.tiala@skola.kiruna.se


(Lämna tom)