Triangelfonden

2017 års stipendier är utdelade

Gymnastikklubben Norra Norden 30.000 kr

(Mary Frantzs stipendium)

För de snart 100 år som  GK Norra Norden nu har verkat i Kiruna.

Stipendiet riktas  till  alla er ledare och funktionärer som genom åren som gjort detta möjlig.

Vi ser gärna att stipendiet används för att stimulera era ledare, ledarutbildning och ledarrekrytering så att grunden blir den bästa för de kommande 100 åren.

Vittangi SK för deras nystartadesatsning på gymnastik. 20.000 kr

för er nystartade gymnastikverksamhet

Med vårt stipendium vill vi uppmärksamma, glädjas åt, samt stötta att ni, er förening nu har kommit igång med en gymnastikverksamhet i Vittangi

Vi hoppas att stipendiet ger inspiration och bidrar till att ni kan skapa en långsiktig uthållig verksamhet genom  satsning på era nuvarande och kommande ledare.

Årets  eldsjäls-stipendier  går till:       

Stig Snällfot, Nedre Soppero IK   

5000 kr

För ditt enastående arbete under mycket lång tid  som motor, ledare och tränare inom Nedre Soppero IK

Stipendiet är avsett att tacka, uppmuntra och inspirera dig, Stig  till många  fortsatta år  som ledare och funktionär.

Börje Andersson Junkka, Parkalombolo IK. 

5000 kr

För ditt enastående arbete under mycket lång tid  som motor, ledare och tränare inom Parkalombolo IK.

Stipendiet är avsett att tacka, uppmuntra och inspirera dig, Börje  till många  fortsatta år som ledare och funktionär.

(stipendiet utdelat under "handbollens dag" 6 januari  i sporthallen)

 

2016 års stipendiater utdelades den 28 november i Tarfalahallen 

 Ca 100 personer deltog vid utdelningen. De närvarande fick efter utdelningen  prova på kätterväggen och en uppvisning av Kiruna Karateförening

   

 

      


 

Årets eldsjäl

 

5000 kr

Ronny Pettersson 

För dina avgörande insatser under lång tid som motor, ledare, och tränare för Kirunaungdomar i en sport med stora krav på disciplin

Stipendiet är avsett att uppmuntra och inspirera, Ronny till fortsatta framtida ledaruppgifter inom eller utom karatesporten.

 


 

2016 års Mary Frantz stipendium

20.000 SEK

Kiruna Klätterklubb

För en utveckling med anmärkningsvärda stora framgångar på kort tid och med hög kvalitet för klättersportens ungdomar i Kiruna.

Triangelfonden  vill med detta stipendium stödja och inspirera Kiruna Klätterlubb till många framtida spännande replängder med ungdomar i Kiruna.

 

 

     

 


Kurravaara hembyggdsförening

Årets nystart

15.000 Kr

  

Gemensamma fritidsverksamheter för barn och ungdomar  på en liten ort är en viktigt verksamhet.

Triangelfonden vill med detta stipendium synliggöra, uppmuntra och bidra till att det lovvärda initiativ som tagits inom er föreningen får en hjälp i starten att komma vidare och skapa en grund och motivation för en långsiktig verksamhet för barn och ungdomsverksamhet i Kurravaara.

 

 


 

Kiruna IF damer ungdom 

Årets initiativ

15.000 kr

 

Med vårt stipendium vill vi uppmärksamma och glädjas åt att ni, er förening nu har kommit igång och startat upp en hockeyverksamhet  för tjejer (damer)

Vi hoppas att stipendiet kan bidra till att ni genom gott ledarskap och god anda i teamet nu kan hitta Er väg fram till sportframgångar på olika nivåer för de ungdomar, tjejer som ni engagerar.